Begeleiding- en adviesbureau B.A.S. over de veiligheid op sportvelden

Gewicht veilig voetbal

Niet alleen bij aanschaf van nieuwe materialen moet er worden nagedacht over de veiligheid op de sportvelden, ook al bij de aanleg en het ontwerp er van. Bertus Carelse van begeleiding- en adviesbureau B.A.S. zegt hier het volgende over:

ā€œNaast dat de verenigingen en gemeenten een rol spelen bij de aanschaf van veilige sportmaterialen, dient er bij het ontwerp en de aanleg van de sportvelden ook al worden nagedacht over de toepassing ervan. Er moet rekening worden gehouden met bijvoorbeeld uitsparingen in het hekwerk en eventuele extra uitloop van het veld. Hierdoor hoeven verzwaarde doelen bijvoorbeeld niet over een hekwerk te worden getild, en kunnen deze naast het veld geplaatst worden zonder dat daar hinder van wordt ondervonden. Op deze manier kan er ook al in het voortraject rekening worden gehouden met de veiligheid op de sportvelden. Niet alleen voor het aanleggen en ontwerpen van sportcomplexen maar ook in het beheer van sportcomplexen is het van belang dat er goede en veilige terrein inrichtingsmaterialen worden gebruikt. Dit bevorderd het spelplezier. Wij van B.A.S. benadrukken het als er ondeugdelijk materiaal gebruikt op de velden bij onze opdrachtgevers en verenigingen.ā€