Campagne ‘Voetbal Veilig’ officieel van start

Onveilige situaties op en rond het voetbalveld zoveel mogelijk voorkomen. Dat is het doel van de nieuwe campagne ‘Voetbal Veilig’. Een initiatief van W&H Sports, leverancier van kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen.

Aanleiding voor de campagne is een aantal ongelukken op voetbalvelden, veroorzaakt door bijvoorbeeld omgevallen doelen. Betrokkenen weten vaak niet goed hoe ze met onveilige situaties om moeten gaan. Gebruikers van het voetbalveld moeten signaleren, zich verantwoordelijk voelen en gevaren melden. Het is daarom belangrijk dat beheerders van sportaccommodaties afspraken maken over verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid.

W&H Sports wil met de campagne ‘Voetbal Veilig’ een veiliger sportklimaat realiseren. Zij trekt hiervoor samen op met alle betrokkenen, zoals de sportbond, ingenieursbureaus, gemeenten en verenigingen. Een veiliger voetbalveld is alleen mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van verplaatsbare doelen die zijn verankerd of verzwaard, om te voorkomen dat ze omvallen. Met alle gevolgen van dien.

Bij voorkeur dienen de doelen te voldoen aan de Duitse TüV-norm. Die schrijft voor dat een verplaatsbaar doel een trekkracht moet kunnen weerstaan van circa 110 kilo, zonder te kantelen.

Strip ‘Voetbal Veilig’
De campagne richt zich ook op het creëren van meer bewustzijn bij vrijwilligers, trainers en sportieve kinderen. W&H Sports maakt duidelijk hoe de verplaatsbare doelen wel en zeker niet gebruikt dienen te worden. Een belangrijk onderdeel van de campagne is daarom de strip ‘Voetbal Veilig’. Daarin wordt op zeer toegankelijke wijze uitgebeeld hoe de doelen het best gebruikt kunnen worden. Het doel is dat deze strip uiteindelijk langs zoveel mogelijk voetbalvelden opgehangen wordt. Inmiddels hebben gemeenten zoals Helmond en Amsterdam gekozen voor veilig voetbal. Bij voetbalvereniging TOS-Actief in Amsterdam hangt de eerste strip langs het hoofdveld.

De KNVB ondersteunt dit initiatief, Patrick Balemans, beleidsmedewerker accommodatiezaken, heeft het eerste exemplaar van de strip in ontvangst genomen. “Naar aanleiding van ongevallen met verplaatsbare doelen hebben we alle leden met nadruk nog eens gewezen op de bestaande veiligheidsrichtlijnen. We hopen dat de strip de bewustwording bij de gebruikers van de doelen nog meer vergroot”.