Zijn de doelen nog veilig voor het komende jaar?

De jaarwisseling is een mooi moment om het sportpark eens grondig onder de loep te nemen met betrekking tot de veiligheid. De voetbaldoelen zijn daar een belangrijk onderdeel van aangezien deze in de praktijk soms voor letsel kunnen zorgen. Het komt namelijk wel eens voor dat een voetbaldoel omwaait door toedoen van harde wind of doordat het omvalt tijdens het kantelen van het doel. Wanneer het vervolgens op een persoon terechtkomt, kan dit in de eerste plaats veel leed veroorzaken en in het ergste geval zelfs voor blijvend letsel zorgen. Iedereen moet zijn of haar kind met een gerust en veilig gevoel kunnen laten sporten. Wanneer sportbonden, gemeenten, verenigingen en andere betrokken partijen goed samenwerken, moet de veiligheid op en rond het veld worden gegarandeerd. Dit is iets wat het voetballen alleen maar aantrekkelijker en leuker maakt.

Voetbal Veilig probeert onveilige situaties op en rond de velden te voorkomen. Steeds vaker voetballen kinderen zonder toezicht. Door verkeerd gebruik van het doel en onvoldoende contragewicht is er een vergroot risico op letsel. Om het omvallen van doelen te voorkomen zijn verenigingen genoodzaakt om deze doelen te verankeren of te verzwaren. Alleen op deze manier kan een vereniging er zorg voor dragen dat ze niet kantelen wanneer er bijvoorbeeld kinderen aan hangen.

Om verkeerd gebruik van deze doelen tegen te gaan zijn meerdere oplossingen mogelijk. Ten eerste is het mogelijk om verplaatsbare doelen die op natuurgras staan te verankeren met spiraalankers of grondakkers. Een andere oplossing is om de achterkant van het doel te verzwaren door middel van het toevoegen van extra gewicht met zand.

Echter, in praktijk worden deze oplossingen vaak niet toegepast. Dit komt mede doordat er geen duidelijke regelgeving is rondom dit onderwerp. Wij raden aan om bij de aanschaf van een nieuw verplaatsbaar doel te kiezen voor verzwaring die geïntegreerd is in het grondraam van het doel. Om deze ‘zware’ doelen dan alsnog efficient te kunnen verplaatsen, worden deze doelen geleverd met transportwielen, zodat het doel in de lengte- of breedterichting gemakkelijk kan worden verplaatst.

In onderstaand overzicht wordt meer duidelijkheid verschaft over de mogelijkheden met betrekking tot de verzwaring van verplaatsbare doelen. Volgens DIN/IN en TÜV normen zijn de volgende vereisten opgesteld. Het gewicht dat aan het doel moet hangen, is afhankelijk van de afmetingen van de doelen.

Breedte en lengte doel Diepte Aangeraden gewicht
Trainingsdoel (732×244 cm) 200 cm 100 kg
Trainingsdoel (732×244 cm) 150 cm 170 kg
Jeugddoel (500×200 cm) 200 cm 100 kg
Jeugddoel (500×200 cm) 150 cm 125 kg
Jeugddoel (500×200 cm) 100 cm 200 kg

Video: hoe verplaats je verzwaarde doelen veilig?

Steeds vaker worden sportparken openbaar gesteld en wordt er gesport zonder toezicht.
Mede daardoor hebben sommige kinderen letsel opgelopen en in sommige gevallen zelfs
ernstig letsel door het kantelen en omvallen van verplaatsbare doelen. Om het omvallen
van de doelen te voorkomen is het noodzaak dat deze worden verankerd of worden verzwaard.
Alleen op deze manier kunnen doelen niet meer ongewenst kantelen wanneer kinderen
hier bijvoorbeeld aan gaan hangen of in gaan klimmen of omvallen ten gevolge van harde
wind of storm. Voorkomen is beter dan genezen.

Op deze video is te zien hoe je op de beste manier verzwaarde trainingsdoelen kunt verplaatsen.

Video: Transportwagens voor verplaatsbare doelen

Onze campagne ‘Voetbal Veilig’ draait om veiligheid op de voetbalvelden te verhogen. Dit houdt onder andere in dat wij adviseren om bij de aanschaf van verplaatsbare doelen te kiezen voor verzwaring die is geïntegreerd in het grondraam van het doel. Voor het verplaatsen van deze doelen worden deze standaard met transportwielen geleverd. Om het verplaatsen nog eenvoudiger te maken, kunnen wij nu ook transportwagens leveren. Zo is het verplaatsen niet alleen eenvoudiger maar ook nog veiliger!

Artikel in BAV Voetbalinfo: Strijden tegen gevaarlijke doelen

Het besturen van een voetbalvereniging wordt complexer. Toch zijn er ook allerlei initiatieven van eenlingen, start-ups en andere bedrijven om de voetbalbestuurder te helpen. In een serie artikelen in BAV Voetbalinfo proberen we u daar over te informeren. In de vierde aflevering: kennisplatform voetbalveilig.nl om sportparken veiliger te maken.

Sportparken krijgen een andere functie. Niet alleen de voetbalclub speelt of traint, maar de velden zijn steeds vaker open voor het publiek. Kinderen van de omliggende scholen ravotten er, niet-leden trappen er een balletje en andere organisaties gebruiken velden als plek voor hun achterban. Aan de andere kant zijn er bezuinigingen van de gemeenten die de vereniging ergens van moet compenseren. Onderhoud is daar een voorbeeld van. Maar dan dringt de vraag op: hoe zit het met de veiligheid én wie is daar verantwoordelijk voor?

Zwaargewond
Het waren ook gedachten die op het kantoor van W&H Sports opwelden, vertelt Seger Wagenaar. In Utrecht was er al een voorbeeld van een jongetje dat zwaargewond raakte wegens een omvallend mobiel doel. Hij belandde door de klap in het ziekenhuis met een schedelfractuur en een beschadiging van het hersenweefsel. In Polen is er helaas een dodelijk ongeluk gebeurd wegens onveilige doelen op een van de voetbalvelden.

‘We proberen de discussie hierover op de agenda te zetten, daarom zijn we de campagne ‘Voetbal Veilig’ gestart met als belangrijk onderdeel het kennisplatform voetbalveilig.nl. We hopen dat alle stakeholders in het voetbal in ieder geval met elkaar gaan praten over dit thema. Normaal komt die drang pas als er een groot ongeluk gebeurt, wij proberen met de campagne de discussie nu al aan te wakkeren om grotere ongevallen juist te voorkomen’, zegt Wagenaar.
Rondje lopen

Specialist
Dé vraag die W&H Sports telkens krijgt over het platform is: daar zullen jullie zeker een commercieel belang bij hebben? Dus stellen wij die vraag ook maar meteen. ‘Wij hebben de site juist opgezet zonder ons logo, zonder onze branding, zonder interactie met onze eigen website. Wel zijn we natuurlijk specialist in deze branche en op basis daarvan zien wij de ontwikkelingen over de veiligheid elke dag weer terug. Je ziet zoveel doelen die levensgevaarlijk zijn. Ga zelf maar een keer een rondje lopen over het dichtstbijzijnde sportpark en grote kans dat je zelf ook zaken tegenkomt die voor gevaar kunnen zorgen.’
Onderhoud

Wagenaar print een aantal afbeeldingen uit van gevaarlijke doelen. Uitstekende delen, scherpe randen, doelen die zelf in elkaar zijn geknutseld en doelen met uitstekende haken zijn er te zien. ‘En dit is slechts een greep van alles wat we tegenkomen.’

Dat komt ook doordat er geen eenduidige regels in Nederland zijn. ‘Als de doelen aan de juiste afmetingen voldoen, mogen ze op het sportpark staan. We zien ook weleens dat vrijwilligers van de club het onderhoud doen. Hartstikke mooi natuurlijk, maar niet altijd even veilig. Dan worden er zelf materialen aan elkaar gelast, of doelen vervaardigd zonder verzwaring die bij een vleugje wind kunnen omvallen.’

Een van de belangrijke vragen voor voetbalbestuurders is: wie is er verantwoordelijk voor de veiligheid. Wagenaar: ‘Dat verschilt door heel Nederland. Als de gemeente de doelen en andere materialen levert zijn zij het. Maar als de vereniging zelf materialen aanschaft, ligt de verantwoordelijk bij hen.’

Maatregelen
Enkele gemeenten in Nederland hebben inmiddels maatregelen genomen. In Amsterdam-Oost en in Helmond is meteen actie ondernomen. In Amsterdam zijn dertig verplaatsbare doelen vervangen door veilige exemplaren. ‘Wij hebben gekozen voor de veiligheid van onze sporters op de accommodatie. Vorig jaar zijn er bij twee clubs doelen omgewaaid, gelukkig zonder heel grote gevolgen, maar in beide gevallen liep er wel iemand een hersenschudding op. Moeten we afwachten totdat er grotere ongelukken gebeuren of moeten we actie ondernemen?’

W&H Sports is samen met andere belanghebbenden in gesprek met de KNVB  om tot eenduidige richtlijnen te komen. ‘Dat zijn constructieve gesprekken’, zegt Wagenaar. ‘Toch zal het nog wel enige tijd duren voordat er vastomlijnde regels zullen zijn.’
Dat is anders in Duitsland, waar alle doelen voorzien moeten zijn van een keurmerk van het TÜV, het Duitse TNO. ‘Daar zitten ze dichter op de markt en dat wensen wij ook voor Nederland.’

Nu ligt de verantwoordelijkheid deels bij de vereniging zelf. Maar wat kunnen de voetbalbestuurders doen om hun sportpark veiliger te maken? Wagenaar: ‘Loop eerst eens een rondje en bekijk de doelen. Noteer wat je tegenkomt en bedenk of dat een gevaarlijke situatie kan opleveren. Neem ook contact op met de gemeenteambtenaar die dit soort zaken in zijn pakket heeft. Op voetbalveilig.nl staat ook allerlei informatie die bestuurders van een voetbalvereniging op weg kunnen helpen om het sportpark veiliger te maken.’

Strip
Een belangrijk onderdeel van de campagne van W&H Sports is de strip ‘Voetbal Veilig’. Daarin wordt op toegankelijke wijze uitgebeeld hoe de doelen het best gebruikt kunnen worden. Het doel is dat deze strip uiteindelijk langs zoveel mogelijk velden opgehangen wordt. Een initiatief dat wordt ondersteund door de KNVB, die de eerste strip in ontvangst heeft genomen.

 

Campagne ‘Voetbal Veilig’ officieel van start

Onveilige situaties op en rond het voetbalveld zoveel mogelijk voorkomen. Dat is het doel van de nieuwe campagne ‘Voetbal Veilig’. Een initiatief van W&H Sports, leverancier van kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen.

Aanleiding voor de campagne is een aantal ongelukken op voetbalvelden, veroorzaakt door bijvoorbeeld omgevallen doelen. Betrokkenen weten vaak niet goed hoe ze met onveilige situaties om moeten gaan. Gebruikers van het voetbalveld moeten signaleren, zich verantwoordelijk voelen en gevaren melden. Het is daarom belangrijk dat beheerders van sportaccommodaties afspraken maken over verantwoordelijkheden ten aanzien van veiligheid.

Meer lezen

Begeleiding- en adviesbureau B.A.S. over de veiligheid op sportvelden

Gewicht veilig voetbal

Niet alleen bij aanschaf van nieuwe materialen moet er worden nagedacht over de veiligheid op de sportvelden, ook al bij de aanleg en het ontwerp er van. Bertus Carelse van begeleiding- en adviesbureau B.A.S. zegt hier het volgende over:

Meer lezen

Veiligheid steeds belangrijker thema

De nationale commissie ‘sportvloeren’ heeft een extra werkgroep in het leven geroepen. Deze dient de veiligheid op het gebied van inrichtingsmaterialen te gaan bewaken. De materialen van onze Duitse producent Schäper zijn al enige tijd gecertificeerd volgens DIN/EN normen. Uiteraard stellen wij onze kennis op dit gebied graag aan u beschikbaar, om zo de veiligheid op de sportaccommodaties in Nederland te verhogen.

Hoe kan de veiligheid op onze sportaccommodatie worden gewaarborgd?

Veilig voetbal

Een veilige omgeving voor kinderen is belangrijk. Zeker op een sportaccommodatie of speelplein waar kinderen met leeftijdsgenoten veilig dienen te spelen. Iedereen moet op deze plekken hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten. De afgelopen jaren is al meerdere keren in het nieuws gekomen, dat verschillende kinderen ernstig letsel hebben opgelopen door het kantelen van verplaatsbare doelen. Daarnaast hebben mensen zich opengehaald aan zogenaamde open nethaken. Voor de nationale commissie ‘sportvloeren’ mede een goede reden om een extra werkgroep in het leven te roepen.

Meer lezen

Veiligheid staat voorop

Wij hebben ons als doel gesteld om de veiligheid op en rondom de sportvelden te verhogen en daarom gaan we regelmatig aandacht schenken aan dit belangrijke onderwerp. Een veilig gebruik van verplaatsbare doelen, is een zorgplicht voor iedereen. Het zou mooi zijn wanneer we met z’n allen (sportbonden, gemeenten, verenigingen, gebruikers en leveranciers) proberen het aantal ongevallen terug te dringen. Op onze kennismiddag hebben wij een demonstratie gegeven van een verzwaard jeugddoel dat – met verzwaard grondraam van 125 kg geïntegreerd gewicht bij een horizontale trekkracht van 110 kg volgens DIN/EN – voldoende stabiel blijft en niet kan kantelen.